R274 爱情专属权婚纱相册

模板名称:R274 爱情专属权|婚纱写真MV高清电子相册婚礼热场

文件大小:139 M

应用软件:会声会影X6或以上软件

模板尺寸: 1920x1080;

成片时长:03:50

客户照片:  49 张(横32张 h01---h32 尺寸:2200x1240;

                 竖17张 s01---s17 尺寸:1540x2000)

模板申请:https://item.taobao.com/item.htm?id=656811266182

支付宝转账赞助

支付宝扫一扫赞助

微信转账赞助

微信扫一扫赞助

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: